Đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật hiện

15:00 - 15/04/2021 Doanh nghiệp

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế, bên cạnh những mặt tích cực cũng sẽ xuất hiện những mặt tiêu cực đối với tài sản vô hình của doanh nghiệp, cá nhân như là nhãn hiệu, đó là việc nhãn hiệu bị xâm phạm, sao chép để trục lợi bất chính. Nhãn hiệu của hàng hóa, dịch vụ chính là thứ thể hiện uy tín, niềm tin của khách hàng, chất lượng dành cho dịch vụ, sản phẩm. Chính vì vậy, việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu đóng một vai trò quan trọng để nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ phát triển tài sản hữu hình trong tương lai.

Đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu cần những điều kiện gì?

Thứ nhất, về tổ chức, cá nhân được quyền đăng ký nhãn hiệu. 

Các tổ chức, cá nhân quy định tại điều 87 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 thì được quyền đăng ký:

  • Đối với dịch vụ do mình cung cấp hoặc hàng hóa do mình sản xuất thì tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký;
  • Sản phẩm do cá nhân, tổ chức đưa ra thị trường nhưng sản xuất bởi người khác với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và việc đăng ký đó không bị phản đối
  • Tổ chức của tập thể đã hợp pháp thành lập có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để sử dụng cho các thành viên của mình theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với nhãn hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của dịch vụ, hàng hóa,  tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó có quyền đăng ký ; trường hợp địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản của địa phương Việt Nam thì việc đăng ký cần có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tổ chức có chức năng chứng nhận chất lượng, kiểm soát, nguồn gốc, đặc tính hoặc tiêu chí khác liên quan đến dịch vụ, hàng hóa có quyền đăng ký chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đối với trường hợp đồng chủ sở hữu, hai hoặc nhiều cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký  khi đạt đủ những điều kiện như:

–   Nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu sử dụng nhãn hiệu đó hoặc sử dụng cho dịch vụ, hàng hóa mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình kinh doanh, sản xuất;

–   Nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ không gây ra cho người tiêu dùng sự nhầm lẫn khi sử dụng nhãn hiệu đó.

 • Trừ trường hợp có lý do chính đáng, Đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế mà tại đó có quy định không cho phép người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký đó mà Việt Nam cũng là thành viên thì đại lý hoặc người đại diện đó không được phép đăng ký (Trừ khi được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu).

Thứ hai, về điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ

Theo quy định tại điều 72 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2019 thì một nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam cần đáp ứng đủ 2 điều kiện đó là:

 • Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Một nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết và ghi nhớ; không bị trùng và gây nhầm lẫn đối với các nhãn hiệu khác.
 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, hình vẽ, hình ảnh, từ ngữ, kể cả hình ba chiều hoặc là sự kết hợp của các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Trình tự và thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Cơ quan thực hiện việc đăng ký sẽ là Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ. Người nộp đơn có thể đến trụ sở của Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ ở Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh để nộp hồ sơ. Hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm các giấy tờ cơ bản sau:

 • Hai tờ khai đăng ký, soạn theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Trong đó phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả sao cho thể hiện rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc mang tính tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; phải được dịch ra tiếng Việt nếu nhãn hiệu có từ, ngữ sử dụng bằng tiếng nước ngoài . Phải dịch ra chữ số ả-rập nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số la mã hoặc ả rập.

Phần danh mục các dịch vụ/hàng hóa trong tờ khai phải được phân  nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về dịch vụ/hàng hóa (theo Thỏa ước Nice lần thứ 11)]

Ví dụ: Nhóm 1: Phân ủ, phân chuồng, phân bón.

Nhóm 4: Sáp, mỡ và dầu công nghiệp.

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, trò chơi.

 • Năm mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo và  mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký phải giống hệt nhau về cả màu sắc và kích thước. Kích thước của mỗi mẫu nhãn hiệu thành phần không nhỏ hơn 8mm và không lớn hơn 80mm. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ cả về phần màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và mẫu nhãn hiệu kèm theo phải được trình bày đúng theo màu sắc cần bảo hộ;
 • Hóa đơn nộp lệ phí, phí đăng ký;
 • Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) ví dụ như giấy ủy quyền, tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền, chứng minh quyền ưu tiên…

Các bước sau khi hồ sơ được tiếp nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 1: Hồ sơ được tiếp nhận

Hồ sơ đăng kýcó thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ trụ sở  tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có đủ điều kiện hợp lệ hay không. Từ đó đưa ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc từ chối chấp nhận đơn đăng ký. Nội dung thông báo gồm 02 trường hợp sau đây:

 • Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ trong trường hợp đơn hợp lệ;
 • Trường hợp đơn chưa hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các thiếu sót, lý do khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận. Đồng thời đưa ra thời hạn 2 tháng để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến với Cục. Nếu người nộp đơn không sửa đổi hồ sơ bị thiếu/sửa đổi hồ sơ không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng/đưa ra quá thời hạn so với quy định thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn đăng ký.

Bước 3: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp sau khi đơn hợp lệ có quyết định chấp nhận đơn . Người nộp đơn đã nộp khoản lệ phí công bố đơn khi bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký.

Bước 4: Cục sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Thời hạn của quá trình thẩm định nội dung đơn là không quá 6 tháng kể từ ngày đơn được công bố.

Bước 5: Ra quyết định từ chối cấp hoặc đồng ý cấp văn bằng bảo hộ

Sau khi kết thúc thời gian thẩm định sẽ cho ra quyết định cấp hoặc từ chối văn bản bảo hộ sau:

 • Cục Sở hữu trí tuệ đưa ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu đối tượng đăng ký trong đơn đăng ký không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ
 • Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và sau đó trên Công báo Sở hữu công nghiệp nhãn hiệu được công bố.

Đến đây việc đăng ký đã hoàn thành và nhãn hiệu được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật hiện hành mà luật Innosight chúng tôi gửi đến quý khách hàng. Giấy chứng nhận đăng ký chính là bằng chứng pháp lý mà dựa vào đó nhãn hiệu sẽ được pháp luật bảo hộ. Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất về hồ sơ và thủ tục liên quan đến nhãn hiệu, quý khách vui lòng liên hệ để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ lại. Trân trọng!

Bạn đang xem bài viếtĐăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật hiện” tại mục “Dịch vụ doanh nghiệp” của website diễn đàn doanh nghiệp.