Đăng ký sáng chế theo quy định của pháp luật hiện

09:00 - 15/04/2021 Doanh nghiệp

Đăng ký sáng chế

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật hoặc một phát minh nhằm giải quyết vấn đề cụ thể nào đó. Đây là một loại tài sản trí tuệ của chủ sở hữu, là đối tượng được bảo hộ của Luật Sở hữu trí tuệ, có thể mang giá trị vô cùng lớn khi ứng dụng vào thực tế. Vì vậy xảy ra những trường hợp không mong muốn như sáng chế bị đánh cắp, làm nhái với mục đích vụ lợi. Vì vậy việc đăng ký bảo hộ sáng chế thực sự quan trọng nếu không muốn bị xâm phạm. Sau đây chúng tôi xin đưa ra bài viết để quý khách hiểu được về thủ tục quy trình đăng ký sáng chế đúng cách và nhanh chóng.

Đăng ký sáng chế
Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là gì?

Dựa trên quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì sáng chế là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Dưới đây là những đặc điểm cơ bản của sáng chế bao gồm:

 • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật tồn tại thông qua hai dạng chính là sản phẩm hoặc quy trình. Giải pháp kỹ thuật chính là một biện pháp để giải quyết một vấn đề mang đặc tính kỹ thuật.
 • Sáng chế tồn tại ở dạng sản phẩm bao gồm: vật thể, vật liệu sinh học, chất thể.
 • Sáng thể tồn tại dưới dạng quy trình bao gồm: nó được thể hiện bằng việc tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành công việc theo một quá trình, xác định qua những đặc điểm cơ bản về trình tự, thành phần tham gia, điều kiện, biện pháp.
 • Giải pháp kỹ thuật là sáng chế phải được giải quyết được vấn đề kỹ thuật thông qua áp dụng các quy luật tự nhiên.
 • Giải pháp hữu ích thực chất là sáng chế ở trình độ thấp hơn. Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích đơn giản hơn, không đòi hỏi trình độ sáng tạo và thời hạn bảo hộ thường ngắn hơn.

Tại sao phải đăng ký sáng chế?

Đăng ký sáng chế là việc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ đánh giá, xem xét, xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các sáng chế theo yêu cầu của chủ sở hữu khi sáng chế cần đáp ứng đủ tất cả các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế tùy theo yêu cầu của chủ sở hữu. Việc đăng ký bảo hộ sáng chế rất cần thiết, nhất là trong điều kiện xã hội và các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng những biện pháp cạnh tranh, tránh trường hợp đánh cắp ý tưởng trong quá trình thực hiện nếu như chủ sở hữu không đăng ký bảo hộ sáng chế đó.

Đăng ký chính nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chủ sở hữu tránh được những rủi ro trong quá trình sử dụng sáng chế của mình.

Thời hạn bảo hộ sáng chế trong bao lâu?

Thời gian bảo hộ của văn bằng sáng chế là 20 năm kể từ ngày nộp đơn và không được gia hạn thêm thời gian bảo hệ bằng độc quyền sáng chế

Như vậy khác với nhãn hiệu hay kiểu dáng công nghiệp được gia hạn thời gian bảo hộ, thì thời gian bảo hộ văn bằng sáng chế chỉ được tối đa 20 năm và không được gia hạn thêm.

Điều kiện để đăng ký sáng chế

Đăng ký cần đáp ứng được những điều kiện như sau:

 • Tác giả phải tạo ra sáng chế bằng chính công sức và chi phí của mình;
 • Cá nhân, tổ chức đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới những hình thức như giao việc, thuê việc trừ khi các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với những quy định của pháp luật;
 • Đối với những đối tượng xin bảo hộ nhưng có nhiều cá nhân, tổ chức cùng nhau sáng tạo hoặc đầu tư thì các tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký, nhưng quyền đăng ký chỉ được thực hiện khi tất cả các cá nhân, tổ chức đồng ý;
 • Sáng chế được bảo hộ trong trường hợp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách của Nhà nước;
 • Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế, đối tượng xin bảo hộ phải đáp ứng được những yêu cầu: có tính mới; có trình độ sáng tạo; có khả năng áp dụng công nghiệp;
 • Để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, đối tượng xin bảo hộ cần đáp ứng các yêu cầu về tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Hồ sơ đăng ký sáng chế

Để thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ, văn bản sau:

 • 02 bản tờ khai đăng ký theo mẫu;
 • 02 bản mô tả sáng chế, bao gồm cả hình vẽ nếu có;
 • 02 bản yêu cầu bảo hộ sáng chế;
 • Các tài liệu có liên quan
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định
Tư vấn thành lập công ty
Dịch vụ đăng ký sáng chế

Quy trình thủ tục đăng ký sáng chế

Để đăng ký, chủ thể thực hiện việc đăng ký theo các bước dưới đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Cục Sở hữu trí tuệ

Chủ thể có nhu cầu đăng ký có thể nộp đơn thông qua hai hình thức: gửi qua bưu điện hoặc nộp đơn trực tiếp tại Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở ở Thành phố Hà nội và hai văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Tiến hành thẩm định hình thức hồ sơ

Chuyên viên, cán bộ tại Cục Sở hữu trí tuệ sau khi tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ về mặt hình thức – kiểm tra về thành phần hồ sơ. Sau khi tiến hành thẩm định sẽ đưa ra kết luận về tính pháp lý của hồ sơ.

Từ kết quả đó, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo thuộc hai trường hợp sau:

 • Trong trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp thuận đơn đăng ký của chủ thể đã nộp đơn;
 • Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn, khi đó cá nhân, tổ chức tiến hành bổ sung và nộp lại theo bước 1.

Bước 3: Thực hiện thẩm định nội dung hồ sơ

Đối với những hồ sơ đã nhận được thông báo hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ thì sẽ tiếp tục thẩm định về mặt nội dung. Để được thẩm định về mặt nội dung, cá nhân, tổ chức cần nộp hồ sơ cần gửi yêu cầu về thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Cục Sở hữu trí tuệ khi nhận được yêu cầu sẽ thực hiện việc thẩm định nội dung bằng việc đánh giá khả năng được bảo hộ đáp ứng được các điều kiện bảo hộ gồm có: (i)Tính mới của đối tượng; (ii) Trình độ sáng tạo; và (iii) Khả năng áp dụng công nghiệp của đối tượng xin được bảo hộ.

Qua việc thẩm định nội dung trên, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Sau khi thẩm tra nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo hai kết quả như sau:

 • Trường hợp đối tượng nêu trong đơn đăng ký không đủ điều kiện để được bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
 • Trường hợp đối tượng nêu trong đơn đăng ký đáp ứng được đủ các yêu cầu về bảo hộ, người nộp đơn đã thực hiện việc nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bản bảo hộ. Đối tượng được bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và được công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Trên đây là những thông tin về vấn đề đăng ký sáng chế mà chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi gửi đến sẽ giúp quý khách có thể bảo vệ quyền lợi của mình trước sự xâm phạm, đạo nhái của đối thủ. Nếu quý khách có bất cứ vấn đề thắc mắc liên quan đến dịch vụ về Sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký bảo hộ nói riêng, hãy liên hệ với luật Innosight để được tư vấn miễn phí qua hotline: 0961 349 060. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ chất lượng nhất cho quý khách.

Bạn đang xem bài viếtĐăng ký sáng chế theo quy định của pháp luật hiện” tại mục “Dịch vụ doanh nghiệpcủa website diễn đàn doanh nghiệp.