Buộc phải chịu thử thách là gì? Chế độ thử thách của án treo trong Luật Hình sự Việt Nam

Pháp luật 1 năm trước

Án treo thể hiện tính nhân đạo trong pháp luật hình sự của nước ta, thấy được yếu tố khoan hồng cũng như giáo dục nhân văn. Tuy nhiên bản...