Quân đội nước nào đã chiến đấu mạnh mẽ nhất trong thế chiến thứ 2

Quân đội nước nào đã chiến đấu mạnh mẽ nhất trong thế chiến thứ 2?

Mạng xã hội 10 tháng trước

Quân đội nước nào đã chiến đấu mạnh mẽ nhất trong thế chiến thứ 2? Câu trả lời có thể là Hồng quân Liên Xô, từng phá vỡ chiến tranh...