SMIC sẽ được đầu tư để phát triển thế hệ chipset cao cấp

Trung Quốc CHI BẠO để đối đầu Mỹ trong sản xuất chip

Doanh nghiệp 9 tháng trước

Trung Quốc chi bạo để đối đầu Mỹ trong sản xuất chip dẫn đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã đẩy căng thẳng nguồn cung chip giữa hai...