Tham vọng lớn của Alibaba tại Việt Nam

Tham vọng lớn của Alibaba tại Việt Nam

Doanh nghiệp 9 tháng trước

Tham vọng lớn của Alibaba tại Việt Nam. “Alibaba nhắm mục tiêu đến năm 2024, đạt tổng giá trị giao dịch (GMV) hơn 100 tỷ USD và có trên 10.000...