Người Nhật tàn nhẫn như thế nào trong chiến tranh thế giới thứ II?

Người Nhật tàn nhẫn như thế nào trong chiến tranh thế giới thứ II?

Mạng xã hội 10 tháng trước

Người Nhật tàn nhẫn như thế nào trong chiến tranh thế giới thứ II? Man rợ. Họ có một trò chơi, đó là ném các em bé Trung Quốc lên...